Verzameling met ergotherapeutisch interessante links

Deze links zijn door mij (aw) of anderen (zie initialen) van commentaar voorzien en zijn gedateerd op de laatste wijzigingsdatum. Ik heb deze links min of meer toevallig gevonden en hoop dat deze ook voor andere ergotherapeuten interessant zijn. Ik streef niet naar volledigheid - dat zou een dagtaak zijn - maar ideeen voor nieuwe links en commentaar op de verzameling is welkom. Voorlopig ben ik gestopt met het verzamelen en becommentarieren, i.v.m. andere projecten. (Laatste wijziging: 21-03-09 9:53). Zie: links van de afgelopen 30 dagen.

De onderstaande rubrieken zijn gebruikt:

Binnen elke rubriek is alfabetisch op het hoofdwoord gesorteerd.

Verantwoording/disclaimer
Terug naar homepage


Algemeen - Beroepsuitoefening [rubrieksindeling]

Vacaturebank Ergotherapie
De welbekende vacaturebank nu ook op het WWW. Bijzonder overzichtelijk vormgegeven met het aanbod van actuele vacatures voor ergotherapeuten in het hele land. De vacatures zelf zijn uitgebreid van informatie voorzien. (17-03-2002, aw )


Algemeen - Buitenland [rubrieksindeling]

Homepage Andreas Fischer ( duitstalig )
Zeer interessante en uitgebreide homepage van een Duitse collega. Allemaal te veel om op te noemen, maar ik vind er artikelen over pediatrie, PowerPoint-sheets van een lezing, info over evidence-based practise, onderzoek en wetenschap, een mailinglist (trouwens zeer actief en veel relevante antwoorden op vragen), een handleiding over informatieverzameling over ET in het algemeen, een super-uitgebreide linkverzameling, en en en (26-6-2001, aw )

Portaalsite Occupational Therapy ( engelstalig )
Toegangssite naar alle mogelijke links op het gebied van ergotherapie, waaronder de Amerikaanse beroepsvereniging en de WFOT, antwoorden op frequently asked questions, definities en uitleg over OT, artikelen over diverse onderwerpen, lijsten met interessante links en recente newsberichten. (27-6-2001, aw )

Occupational Therapy Related Sites ( engelstalig )
Enorm lange lijst met interessante links naar webpagina's. Sinds 1999 niet meer bijgewerkt, dus de betrouwbaarheid is matig. Desalniettemin de moeite waard! (15-6-2001, aw )

OT Australia NSW ( engelstalig )
Dit is de site van de beroepsvereniging van ergotherapeuten in New South Wales, Australie. Interessant zijn vooral de pagina's 'Global information for overseas OT's wanting to work in NSW' en 'NSW fieldwork in 2003 for overseas OT students'. De informatie is zeer globaal, maar er zijn links en mail-adressen voor de verdere zoektocht. (15-6-2001, aw )

Homepage Arvid R. Spiekermann - communicatie hulpmiddelen ( duitstalig )
Interessante en goed onderhouden site van een Duitse collega met het zwaartepunt op 'Unterstuetzte Kommunikation' (UK). Er is een grote hoeveelheid teksten te vinden van lezingen, bijscholingen en artikelen van verschillende auteurs m.b.t. het onderwerp UK; b.v. over ergotherapie en internet, eenvoudige communicatie hulpmiddelen en het gebruik van aardappelzetmeel bij knarsentandende clienten. Daarnaast zijn er adressen en informatie over o.a. bedrijven voor therapie- en hulpmiddelen, consultatiebureaus voor 'Unterstuetzte Kommunikation' en lijsten met links en literatuurtips te vinden. (16-6-2001, aw )


Algemeen - Nederland [rubrieksindeling]

Homepage Esther Jansen (Ergotherapie op maat)
Een homepage van een collega ergotherapeute, werkzaam in een Rotterdams ziekenhuis. Naast uitleg over ergotherapie, een eigen column (helaas nog in wording) en een linklijst, een "vraag maar raak"-rubriek: een lijst met e-mail adressen van vakgenoten, met verschillende expertises, waar je vragen kwijt kunt. Expertise-gebieden zijn o.a. WVG, neurologie, EEE. (07-12-2002, aw )


Algemeen - Paramedisch en medisch [rubrieksindeling]

ICIDH (WHO) ( engelstalig )
Indien men meer wil weten over de ICIDH (in verschillende talen) is dit de site. Er zijn ook bepaalde documenten te downloaden zoals de meest recente versie of hulpmiddelen voor vertalers. Literatuuroverzichten over b.v. de invloed van de omgeving zijn hier eveneens te vinden. Natuurlijk heeft men vanuit hier ook toegang tot alle sites van de WHO. Kort en bondig is b.v. het persbericht omtrent de meest recente ICIDH-2 uit 1999 met de indeling in 'body, activity en participation'. (27-5-2001, aw )

Medische Startpagina
Deze linkverzameling in opbouw (!) verwijst naar alle mogelijke websites op medisch gebied. De verwijzingen zijn gerangschikt onder o.a. de volgende kopjes: medische specialisaties, patientengroepen en aandoeningen. (11-5-2001, aw )

Paramedische Site
Dit is een site waarbij uit 3 mogelijkheden gekozen kan worden: 1. Het paramedisch instituut met o.a. de online versie van Issue en een paramedische startpagina. 2. Vereniging van Neuro Developmental Treatment (Bobath): cursussen in Nederland. 3. HOF: de samenwerking tussen huisartsen, oefentherapeuten en fysiotherapeuten. (28-5-2001, md )

Mediatheek Thuiszorg
Deze site biedt uitgebreide informatie over thuiszorg, over gezondheidszorg en over ouderenzorg in Nederland. Ook zijn er vele verschillende (helaas vaak wat verouderde, maar nog steeds interessante) linklijsten te vinden over o.a. ergotherapie, fysiotherapie, medische databanken en ziekenhuizen. Er wordt een mailinglist onderhouden. De discussie momenteel beperkt zich tot het uitwisselen van interessant nieuws uit de kranten e.d. (15-6-2001, aw )

Digitaal Ziekenhuis Nederland
Deze site biedt o.a. een keuze uit het actuele nieuws uit en over de gezondheidszorg, een medisch woordenboek, geeft uitleg over ziektebeelden, wachtlijsten en er is een vacaturebank. (25-5-2001, aw )


Clientgroep - Arbeids(re)integratie [rubrieksindeling]

Kroon op het werk - Portalsite voor disabilitymanagement
De prijs 'Kroon op het werk' wil een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming bij werkgevers over mensen met een arbeidshandicap. Op deze site is veel informatie te vinden over wetten en subsidies mbt arbeidsreintegratie en preventie en over disabilitymanagement. Ook het laatste nieuws over dit onderwerp is hier te vinden. (16-6-2001, aw )

Sociale Wetgeving (Breed platform verzekerden en werk)
Bijzonder overzichtelijke site met uitgebreide en goed leesbare informatie over alle wetten en regelingen omtrent gezondheid, werk en (sociale) verzekeringen. Het BVP is een samenwerkingsverband van patienten- en consumenten-organisaties. De knipselkrant (op basis van dagbladen en persberichten) is goed bijgehouden en zeker de moeite waard. (26-12-2001, aw )


Clientgroep - Geriatrie [rubrieksindeling]

Geriatrie Netwerk Zuid-Limburg
Deze site over het netwerk geriatrie in Zuid Limburg biedt o.a. de mogelijkheid om het zorgaanbord in de regio te achterhalen, een lijst met alle deelnemers en informatie hierover (ziekenhuizen, woonvormen enz.) en informatie over de R.I.O. Onder de linknieuwsbrief vindt u veel informatie over geriatrie. (5-5-2002, aw )


Clientgroep - GGZ [rubrieksindeling]

Clientenorganisaties GGZ (Clientenbond)
Dit is een zeer uitgebreide lijst met (onbecommentarieerde) links naar clientenorganisaties in de GGZ. Helaas is de ontstaansdatum onbekend. Volledigheid kan ik niet inschatten. (25-5-2001, aw )

Landelijke patienten- en bewonersraden in de GGZ
Wellicht interessant om dit adres aan clienten in de GGZ door te geven die zich willen inzetten of organiseren of aan de clienten-/ bewonersraad, indien die nog niet bekend is met deze organisatie. Overigens voor ergotherapie niet zoveel interessants. (27-5-2001, aw )

Ergotherapeutische doelstellingen in de psychiatrie (G. Keller) ( duitstalig )
Uitgebreide tekst over nut en gebruik van doelen in de ergotherapeutische behandeling in de psychiatrische setting. (In Duitsland is het opstellen van doelen nog niet overal gebruikelijk, maar er wordt hierover momenteel veel gediscusseerd en de scholen nemen het op in hun curriculum.) In deze tekst worden veel voorbeelden en argumenten opgevoerd, die mij persoonlijk in elk geval weer eens goed aan het denken hebben gezet. Deze tekst is onderdeel van de homepage van de Duitse ergotherapeut Georg Keller met het hoofdaandachtsgebied psychiatrie. Hier zijn verder ook een artikel over de globale planning van de therapie en informatie over andere (vaak meer op BEVO of lichaamswerk georienteerde) onderwerpen te vinden. (17-6-2001, aw )

Das Psychiatrienetz ( duitstalig )
Actuele pagina met ongelooflijk veel informatie voor clienten en hun omgeving en ook voor behandelaren. Deze site richt zich op de Duitse gebruiker, maar veel info is ook hier te gebruiken. Er zijn hele folders te downloaden en ook scripts van lezingen en bijscholingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Eveneens worden een grote hoeveelheid therapieen en de meest gebruikte medicaties uitvoerig toegelicht zoals o.a. de psychoanalyse, gedragstherapie, ergotherapie, familietherapie, gestalttherapie en chinese therapie en geneesmiddelen onder de rubrieken neuroleptika, slaapmiddelen/ tranquilizers en antidepressiva. Ook een uitgebreide lijst met interessante links en data van bijscholingen zijn hier te vinden. (5-5-2002, aw )


Clientgroep - Hersenaandoeningen [rubrieksindeling]

CVA (Internet Stroke Center) ( engelstalig )
Een prachtig verzorgde, overzichtelijke site met alles wat je wilt en moet weten over beroertes. Het is een non-profit initiatief van een aantal Amerikaanse medische faculteiten. De informatie is medisch georienteerd en onderverdeeld in informatie voor (para)medici in opleiding en voor patienten. Kijk vooral even naar de prachtige plaatjes bij de presentaties over o.a. de anatomie van de hersenen en het soort beschadigingen. (26-12-2001, aw )

Revalidatie na CVA (Hartstichting)
Op deze site vindt u onder de keuze "Documentatie" de keuze "Richtlijnen en kwaliteitseisen". Hier kunt u naast veel informatie over publicaties t.a.v. hartrevalidatie, ook de nieuwe richtlijnen voor de revalidatie na een beroerte (nov 2001) vinden (en veelal gratis als PDF-bestand downloaden). (2-12-2001, aw )

Psychologische Betreuungs- und Behandlungskonzepte fuer Demenzkranke ( duitstalig )
Interessant artikel uit 1997 over de noodzaak en de wijze(s) van werken met dementerende clienten en hun familie. Geeft een goed overzicht over de verschillende methoden en werkwijzen zoals cognitieve, leertheoretische en validerende methoden. Ook worden waardevolle aandachtspunten genoemd voor het werken met de familie. De situatie is weliswaar op Duitsland toegespitst, maar de meeste dingen zijn naar Nederland te vertalen. (27-5-2001, aw )

Stichting Epilepsie Netwerk
Veel informatie over alles wat interessant zou kunnen zijn voor clienten en hun omgeving. Ontstaansdatum helaas onbekend, maar ziet er redelijk actueel uit. Voor mij als behandelaar zijn m.n. het uitleg (in algemeen begrijpelijke woorden) over de aandoening, de medicijnen en gedragsregels bij o.a. sporten en autorijden interessant. (17-6-2001, aw )

Niet-aangeboren hersenletsel (Nederlands Centrum Hersenletsel)
Deze site is nog in aanbouw en geeft algemene informatie over niet-aangeboren hersenletsel. De stichting richt zich m.n. op professionals en ziet informatieverstrekking aan hen en aan familieleden van patienten als haar doel. De site bevat o.a. een lijst met publicaties, onderzoeken en een informatief stukje over deze groep van aandoeningen. Verder kan men zich op een gratis nieuwsbrief abonneren en verzorgen ze cursussen en symposia. (26-12-2001, aw )


Clientgroep - Overige [rubrieksindeling]

Rotterdamse Stichting voor Cardiologische Revalidatie (RSCR)
Deze vereniging richt zich op clienten uit de regio Rijnmond. Er wordt (patientgericht) kort het waarom (en in mindere mate het hoe) van revalidatie na een hartinfarct uitgelegd. Voor het laatst is deze pagina in 2000 bijgewerkt. (26-5-2001, aw )

Revalidatie na CVA (Hartstichting)
Op deze site vindt u onder de keuze "Documentatie" de keuze "Richtlijnen en kwaliteitseisen". Hier kunt u naast veel informatie over publicaties t.a.v. hartrevalidatie, ook de nieuwe richtlijnen voor de revalidatie na een beroerte (nov 2001) vinden (en veelal gratis als PDF-bestand downloaden). (2-12-2001, aw )

Homepage Arvid R. Spiekermann - communicatie hulpmiddelen ( duitstalig )
Interessante en goed onderhouden site van een Duitse collega met het zwaartepunt op 'Unterstuetzte Kommunikation' (UK). Er is een grote hoeveelheid teksten te vinden van lezingen, bijscholingen en artikelen van verschillende auteurs m.b.t. het onderwerp UK; b.v. over ergotherapie en internet, eenvoudige communicatie hulpmiddelen en het gebruik van aardappelzetmeel bij knarsentandende clienten. Daarnaast zijn er adressen en informatie over o.a. bedrijven voor therapie- en hulpmiddelen, consultatiebureaus voor 'Unterstuetzte Kommunikation' en lijsten met links en literatuurtips te vinden. (16-6-2001, aw )

Toegankelijkheid van websites (o.a. voor mensen met visueel handicap)
Deze site behandelt een aantal tips bij het ontwerpen van websites om ze ook voor mensen met een visuele handicap of een andersoortig raadpleeg-apparaat (browser) leesbaar te laten zijn. Hoewel de toon misschien minder dwingend zou kunnen zijn, zijn de tips duidelijk en nederlandstalig. (22-6-2001, gt )

PELS-instituut: programma's voor clienten met whiplash, RSI, burnout en chronisch vermoeidheidssyndroom
Een nuttige site met informatie over hun invulling van het begeleidingsproces bij deze clientengroepen. Er wordt vermeld dat 'het instituut het traject begeleidt van de individuele client terug naar arbeid, met behoud van kwaliteit van leven.' Het trainingsprogramma voor whiplash patienten is beschreven, dat van de andere groepen helaas niet. Wel is de algemene procedure van het samenwerken van het multidisciplinaire team (zonder ergotherapie!) beschreven. Ik heb geen ontstaansdatum kunnen achterhalen, wel een telefoonnummer en een e-mail adres. (7-6-2001, mv )


Clientgroep - Revalidatie [rubrieksindeling]

Revalidatie na CVA (Hartstichting)
Op deze site vindt u onder de keuze "Documentatie" de keuze "Richtlijnen en kwaliteitseisen". Hier kunt u naast veel informatie over publicaties t.a.v. hartrevalidatie, ook de nieuwe richtlijnen voor de revalidatie na een beroerte (nov 2001) vinden (en veelal gratis als PDF-bestand downloaden). (2-12-2001, aw )

Revalidatie in Nederland
Dit is een goed becommentarieerde lijst met links naar diverse instellingen en organisaties op het gebied van revalidatie. (26-5-2001, aw )

Vereniging Revalidatie Instellingen Nederland
Hoofdzakelijk verenigingsinformatie, maar ook een lijst met alle revalidatiecentra en erkende -afdelingen in ziekenhuizen in Nederland, incl. links naar hun homepages. (26-5-2001, aw )

PELS-instituut: programma's voor clienten met whiplash, RSI, burnout en chronisch vermoeidheidssyndroom
Een nuttige site met informatie over hun invulling van het begeleidingsproces bij deze clientengroepen. Er wordt vermeld dat 'het instituut het traject begeleidt van de individuele client terug naar arbeid, met behoud van kwaliteit van leven.' Het trainingsprogramma voor whiplash patienten is beschreven, dat van de andere groepen helaas niet. Wel is de algemene procedure van het samenwerken van het multidisciplinaire team (zonder ergotherapie!) beschreven. Ik heb geen ontstaansdatum kunnen achterhalen, wel een telefoonnummer en een e-mail adres. (7-6-2001, mv )


Interactief [rubrieksindeling]

Discussieplatform Ergovraagbaak
Een nieuw initiatief in de vorm van een elektronisch prikbord. Leden kunnen vragen stellen en op vragen reageren. Lezen kunnen ook niet-leden. (17-03-2002, aw )

Homepage Esther Jansen (Ergotherapie op maat)
Een homepage van een collega ergotherapeute, werkzaam in een Rotterdams ziekenhuis. Naast uitleg over ergotherapie, een eigen column (helaas nog in wording) en een linklijst, een "vraag maar raak"-rubriek: een lijst met e-mail adressen van vakgenoten, met verschillende expertises, waar je vragen kwijt kunt. Expertise-gebieden zijn o.a. WVG, neurologie, EEE. (07-12-2002, aw )

Vraagbaak Multiculturele Samenleving (Martijn de Koning)
Je kunt hier per e-mail je vraag over (onderzoek naar) de multiculturele samenleving plaatsen. Deze vraag wordt dan op het net geplaatst en anderen kunnen hierop reageren. Ook kun je alle vragen bekijken inclusief de reacties die mensen erop hebben gegeven. Ik vind het een handige site waar veel informatie van veel verschillende mensen op te lezen is. (19-6-2001, mw )


Linkverzamelingen elders [rubrieksindeling]

Linkverzameling Ergotherapie (Mediatheek Thuiszorg)
Een interessante linkverzameling met adressen van webpaginas uit de hele wereld waaronder ook een aantal beroepsverenigingen, prive-websites en sites met samenvattingen van publicaties. Tip: Blijf niet bij de eerste 10 links steken, maar kijk vooral verder onderaan de lijst! Voor het laatst werd deze verzameling kennelijk in 1997 bijgewerkt. Hierdoor bestaan helaas een deel van de websites, waarnaar verwezen wordt, niet meer. (5-6-2001, aw )

Homepage Andreas Fischer ( duitstalig )
Zeer interessante en uitgebreide homepage van een Duitse collega. Allemaal te veel om op te noemen, maar ik vind er artikelen over pediatrie, PowerPoint-sheets van een lezing, info over evidence-based practise, onderzoek en wetenschap, een mailinglist (trouwens zeer actief en veel relevante antwoorden op vragen), een handleiding over informatieverzameling over ET in het algemeen, een super-uitgebreide linkverzameling, en en en (26-6-2001, aw )

Medische Startpagina
Deze linkverzameling in opbouw (!) verwijst naar alle mogelijke websites op medisch gebied. De verwijzingen zijn gerangschikt onder o.a. de volgende kopjes: medische specialisaties, patientengroepen en aandoeningen. (11-5-2001, aw )

Occupational Therapy Related Sites ( engelstalig )
Enorm lange lijst met interessante links naar webpagina's. Sinds 1999 niet meer bijgewerkt, dus de betrouwbaarheid is matig. Desalniettemin de moeite waard! (15-6-2001, aw )

Das Psychiatrienetz ( duitstalig )
Actuele pagina met ongelooflijk veel informatie voor clienten en hun omgeving en ook voor behandelaren. Deze site richt zich op de Duitse gebruiker, maar veel info is ook hier te gebruiken. Er zijn hele folders te downloaden en ook scripts van lezingen en bijscholingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Eveneens worden een grote hoeveelheid therapieen en de meest gebruikte medicaties uitvoerig toegelicht zoals o.a. de psychoanalyse, gedragstherapie, ergotherapie, familietherapie, gestalttherapie en chinese therapie en geneesmiddelen onder de rubrieken neuroleptika, slaapmiddelen/ tranquilizers en antidepressiva. Ook een uitgebreide lijst met interessante links en data van bijscholingen zijn hier te vinden. (5-5-2002, aw )


Patient en familie [rubrieksindeling]

Rotterdamse Stichting voor Cardiologische Revalidatie (RSCR)
Deze vereniging richt zich op clienten uit de regio Rijnmond. Er wordt (patientgericht) kort het waarom (en in mindere mate het hoe) van revalidatie na een hartinfarct uitgelegd. Voor het laatst is deze pagina in 2000 bijgewerkt. (26-5-2001, aw )

Clientenorganisaties GGZ (Clientenbond)
Dit is een zeer uitgebreide lijst met (onbecommentarieerde) links naar clientenorganisaties in de GGZ. Helaas is de ontstaansdatum onbekend. Volledigheid kan ik niet inschatten. (25-5-2001, aw )

CVA (Internet Stroke Center) ( engelstalig )
Een prachtig verzorgde, overzichtelijke site met alles wat je wilt en moet weten over beroertes. Het is een non-profit initiatief van een aantal Amerikaanse medische faculteiten. De informatie is medisch georienteerd en onderverdeeld in informatie voor (para)medici in opleiding en voor patienten. Kijk vooral even naar de prachtige plaatjes bij de presentaties over o.a. de anatomie van de hersenen en het soort beschadigingen. (26-12-2001, aw )

Stichting Epilepsie Netwerk
Veel informatie over alles wat interessant zou kunnen zijn voor clienten en hun omgeving. Ontstaansdatum helaas onbekend, maar ziet er redelijk actueel uit. Voor mij als behandelaar zijn m.n. het uitleg (in algemeen begrijpelijke woorden) over de aandoening, de medicijnen en gedragsregels bij o.a. sporten en autorijden interessant. (17-6-2001, aw )

Leefwijzer: patientgerichte informatie
Een site met veel informatie en links "van en voor mensen met een chronische aandoening of handicap" volgens hun eigen zeggen. Bijzonder uitgebreide lijst naar patientenverenigingen e.d., helaas niet becommentarieerd en actualiteit onbekend. (15-6-2001, aw )

Landelijke patienten- en bewonersraden in de GGZ
Wellicht interessant om dit adres aan clienten in de GGZ door te geven die zich willen inzetten of organiseren of aan de clienten-/ bewonersraad, indien die nog niet bekend is met deze organisatie. Overigens voor ergotherapie niet zoveel interessants. (27-5-2001, aw )

Das Psychiatrienetz ( duitstalig )
Actuele pagina met ongelooflijk veel informatie voor clienten en hun omgeving en ook voor behandelaren. Deze site richt zich op de Duitse gebruiker, maar veel info is ook hier te gebruiken. Er zijn hele folders te downloaden en ook scripts van lezingen en bijscholingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Eveneens worden een grote hoeveelheid therapieen en de meest gebruikte medicaties uitvoerig toegelicht zoals o.a. de psychoanalyse, gedragstherapie, ergotherapie, familietherapie, gestalttherapie en chinese therapie en geneesmiddelen onder de rubrieken neuroleptika, slaapmiddelen/ tranquilizers en antidepressiva. Ook een uitgebreide lijst met interessante links en data van bijscholingen zijn hier te vinden. (5-5-2002, aw )


Wetgeving [rubrieksindeling]

Healthlaw.nl
Heb ik (nog) niet zelf uitgeprobeerd, maar lijkt mij interessant, ook al zijn wij niet echt de doelgroep hiervan. Naar eigen zeggen is het een actuele databank van Nederlands gezondheidsrecht voor en door juristen, gebaseerd op vrij toegankelijke digitale bronnen. (30-6-2001, aw )

Kroon op het werk - Portalsite voor disabilitymanagement
De prijs 'Kroon op het werk' wil een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming bij werkgevers over mensen met een arbeidshandicap. Op deze site is veel informatie te vinden over wetten en subsidies mbt arbeidsreintegratie en preventie en over disabilitymanagement. Ook het laatste nieuws over dit onderwerp is hier te vinden. (16-6-2001, aw )

Sociale Wetgeving (Breed platform verzekerden en werk)
Bijzonder overzichtelijke site met uitgebreide en goed leesbare informatie over alle wetten en regelingen omtrent gezondheid, werk en (sociale) verzekeringen. Het BVP is een samenwerkingsverband van patienten- en consumenten-organisaties. De knipselkrant (op basis van dagbladen en persberichten) is goed bijgehouden en zeker de moeite waard. (26-12-2001, aw )

WetWegWijzer
Kan een ideaal hulpmiddel zijn om kennis over bepaalde wettelijke regelingen op te frissen of (nog) onbekende te ontdekken. Deze site is een gezamelijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het NBLC. Er kunnen o.a. links naar websites van ministeries worden gevonden, folder- en brochureteksten en actueel nieuws omtrent wetgeving. (27-5-2001, aw )


De links van de afgelopen 30 dagen

Terug naar mijn homepage